Implanty hybrydowe – iRes


Przełom lat 80. i 90. to coraz powszechniejsze stosowanie implantów jako metody uzupełniania brakujących zębów. W tym czasie wszystkie implanty, bez względu na producenta, miały gładką, tzw. „maszynową” powierzchnię. Protokół obciążenia, czyli czas od założenia implantu do odbudowy protetycznej był jasno określony. Koronę lub most można było założyć w szczęce po 6, a w żuchwie po 3 mies. Naukowcy dążyli jednak do opracowania metody pozwalającej na skrócenie czasu wgajania implantów.

Od 2000 roku wprowadzono na rynek implanty o powierzchni szorstkiej. Dzięki temu uzyskano szybszy i lepszy kontakt tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Jednak po kilku następnych latach okazało się, że w przypadku implantów o szorstkiej powierzchni częściej występują przypadki tzw. periimplantitis, czyli zapalenia wokół implantów. Przyczyną jest łatwiejsza penetracja bakterii na szorstkiej powierzchni, co w konsekwencji prowadzi do ubytku kości wokół implantu i jego wypadnięcia. Z tego powodu prof. Massimo Simion z Uniwersytetu w Mediolanie postanowił zmodyfikować powierzchnię implantu. W części górnej, bliżej tkanek miękkich, zastosował powierzchnię gładką, aby ograniczyć wnikanie bakterii , a w części dowierzchołkowej implantu pozostawił powierzchnię szorstką. Okaząło sie to dużym wyzwaniem ze względów technicznych – na implantach o dług. od 8 do 16 mm opracować dwie bardzo różniące się od siebie powierzchnie. Podjęła się tego firma iRes, która opatentowała metodę produkcji implantów hybrydowych. Są one już dostępne na rynku polskim.

Implanty Hybrydowe

Fot.: iRES® Group

W naszym Centrum implanty hybrydowe zakładamy od kilku miesięcy. Prowadzimy jednocześnie badania porównawcze stabilizacji implantów tradycyjnych, o powierzchni całkowicie szorstkiej i implantów hybrydowych. Wyniki wstępne są bardzo obiecujące. Stabilizacja implantów hybrydowych jest porównywalna a nawet lepsza w stosunku do implantów „szorstkich”. Na wyniki długoczasowe przyjdzie jeszcze trochę poczekać, ale już teraz można powiedzieć, że idea „hybrydowości” implantów będzie w najbliższym czasie jednym z głównych kierunków rozwoju implantologii.

iRES Awiłło

Fot.: Dr n. med. Krzysztof Awiłło podczas rozmowy o nowej koncepcji rozwiązań
chirurgiczno-protetycznych
 z wykorzystaniem implantów hybrydowych iRES.