metoda dr Awiłło


Uzupełnianie zębów za pomocą implantów to metoda bardzo dobrze sprawdzona, która ma już 50-letnią tradycję. Pierwszy zabieg implantacji śródkostnej, na której bazują obecnie wszystkie systemy implantologiczne na świecie, został wykonany przez prof. P-I Branemarka w 1965 roku.

Od tamtego czasu implanty uległy pewnej zmianie, polegającej przede wszystkim na udoskonaleniu powierzchni, dzięki czemu możliwe jest szybsze i dokładniejsze połączenie kości z powierzchnią implantu. Inne ulepszenie to połączenie implant – łącznik , zapewniające bardzo stabilną pozycję przyszłej korony, czyli odbudowanego zęba.

Jednak od początku, pomimo różnych ulepszeń, występuje problem mogących pojawiać się stanów zapalnych wokół implantów, tzw. zapaleń okołowszczepowych (periimplantitis).

Główną przyczyną takiego stanu jest słaba higiena jamy ustnej. Efektem tego jest odkładanie się bakterii, które mogą wnikać w szczelinę pomiędzy implantem i łącznikiem protetycznym. Może to w konsekwencji doprowadzić do ubytku tkanki kostnej wokół implantu i jego wypadnięcia.

Sposobem na poprawę takiego stanu rzeczy jest zamknięcie szczeliny, co uniemożliwi wnikanie bakterii. Oczywiście nie zwalnia to od odpowiedniego czyszczenia zębów.

Sposób na zamknięcie szczeliny opracował w 2012 roku dr Krzysztof Awiłło. Metoda ta polega na przygotowaniu hybrydowego łącznika protetycznego (w części składającego się z tytanu i w części z cyrkonu), jeszcze przed odsłonięciem implantu. Dzięki temu, w czasie odsłaniania implantu montowany jest od razu łącznik. Takie postępowaniu umożliwia trwały zrost cyrkonowej części łącznika z tkankami miękkimi (dziąsłem).

Badania nad skutecznością metody były prowadzone we współpracy z Zakładem Histologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładem Mikrobioanalityki Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej oraz szwajcarską Camlog Foundation.

W tym dziale przedstawiamy schemat metody dr Awiłło oraz plakat w wersji oryginalnej i polskim tłumaczeniu, który został zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Implantologicznym w Walencji (Hiszpania) w czerwcu 2014 roku.