szczęka (góra)

W tym dziale przedstawiamy możliwości uzupełniania zębów w przypadkach różnych braków. Jest to pokazane schematycznie. Należy pamiętać , że każdy przypadek jest inny i musi być rozpatrywany zawsze indywidualnie.

Rodzaje braków i możliwości uzupełnień: