przygotowanie do zabiegu

Zanim zostanie przeprowadzony zabieg implantacji, muszą być spełnione wszystkie elementy wcześniej zaplanowane.

Po pierwsze – nienaganna higiena jamy ustnej – usunięty kamień nazębny, wyleczone ubytki próchnicowe a także zlikwidowane ewentualne stany zapalne występujące w obrębie jamy ustnej.

W przypadku planowanego leczenia ortodontycznego musi ono być doprowadzone do takiego etapu, że nie będą wykonywane już przesunięcia zębów. Należy bowiem pamiętać, że implant raz założony pozostaje w tym miejscu na zawsze. Nie można go (tak jak zębów własnych) przekręcić w osi długiej, czy też przesunąć do przodu lub tyłu.

Zaplanowanie leczenia uzależnione jest między innymi od rozległości braków, stanu kości szczęk oraz tkanek miękkich. W przypadku planowanych zabiegów regeneracji tkanki kostnej okres wgajania implantów, a tym samym czas oczekiwania na odbudowę protetyczną trwa dłużej, niż w sytuacjach kiedy ilość i jakość tkanki kostnej są na odpowiednim poziomie.

Przy odpowiedniej ilości i gęstości  tkanki kostnej istnieje możliwość znacznego skrócenia czasu wgajania implantów, nawet czterokrotnie (patrz Implanty Beleczkowe Zimmer Trabecular; Fotofukcjonalizacja)

Po przeprowadzeniu dokładnej sanacji jamy ustnej i wyznaczeniu terminu zabiegu, na dzień-dwa przed zakładaniem implantów podawana jest z reguły osłona antybiotykowa. W dniu zabiegu pacjent powinien zjeść lekkie śniadanie. Jeśli przyjmuje stale leki – powinien je przyjąć także tego dnia.

Sam zabieg wykonywany jest z reguły w znieczuleniu miejscowym. Czasami, przy rozleglejszych zabiegach, dodatkowo z przeprowadzaniem korekt tkankowych (np.przeszczepy kostne), można zastosować sedację. Wykonuje to anestezjolog (po uprzednim przygotowaniu). Sedacja polega na podaniu dożylnym leków przeciwbólowych i uspokajających. Pacjent znajduje się wtedy w stanie podświadomości, spełnia podstawowe polecenia (otwiera usta, przekręca głowę w lewo lub prawo). Doznania typu dotyk, ewentualny ucisk lub ból są całkowicie zniesione.

Natomiast po zabiegu nie pamięta w ogóle jego przebiegu.

W przypadkach wykonywania zabiegów u dzieci oraz osób upośledzonych umysłowo zabiegi takie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.

Każdy przypadek musi być jednak rozpatrywany i planowany indywidualnie.