Wskazania i przeciwwskazania

Podstawowym wskazaniem do założenia implantu / implantów jest brak zęba / zębów.

Aby uzupełnić brakujące uzębienie można oczywiście wybrać inne rozwiązanie. Na przykład protezę ruchomą. Jednak mało kto chciałby mieć zęby „wyjmowane”. Innym rozwiązaniem, w przypadku niewielkich braków międzyzębowych, jest wykonanie mostu. Jednak zawsze jest to związane z oszlifowaniem własnych zębów, a po kilku latach noszenia pomiędzy koroną a zębem może powstać wtórna próchnica, co często kończy się usunięciem zębów i w konsekwencji rozważaniem o implantach, przy których o próchnicy mowy nie ma.

Przeciwwskazania można podzielić na miejscowe i ogólne.

Z ogólnych przeciwwskazań należy wymienić przyjmowanie leków przeciw osteoporozie, tzw. bifosfonianów. Również ogólne choroby wyniszczające, jak np. zaawansowane procesy nowotworowe, nie rokują pozytywnie w przypadkach implantacji.

Inne schorzeniua, jak np. cukrzyca, choroby serca, choroby tarczycy, nie są przeciwwskazaniami do implantacji. Pacjent musi być tylko odpowiednio przygotowany do zabiegu.

Z przeciwwskazań miejscowych głównym jest zła higiena jamy ustnej. Kamień nazębny, próchnica, zdecydowanie dyskwalifikują pacjenta do leczenia   implantologicznego. Oczywiście muszą być również wyleczone inne stany chorobowe jamy ustnej, jeśli takie występują. Po przeprowadzeniu sanacji jamy ustnej można podjąć leczenie za pomocą implantów.

Analizując stan jamy ustnej należy pamiętać, że planowanie uzupełnienia brakujących zębów w oparciu o implanty, to tylko część kompleksowego podejścia do prawidłowego stanu jamy ustnej.

Na początku należy przeprowadzić dokładną analizę stanu uzębienia. Sprawdzić, czy przypadkiem nie występuje obniżenie zgryzu spowodowane startymi zębami. Ocenić także czy zęby w jamie ustnej znajdują się na swoim miejscu, czy też może należy zastanowić się nad korektą ortodontyczną. Bardzo ważne jest , aby pacjent był świadomy planowanego leczenia i zaakceptował proponowane rozwiązania. W przypadku kiedy istnieją rozbieżności pomiędzy pacjentem i lekarzem co do wizji przyszłej odbudowy, nie powinno się przeprowadzać leczenia, aż do czasu uzyskania całkowitego porozumienia.