Przełom w implantologii


Od początku lutego 2016 jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system pozwalający na skrócenie czasu wgajania implantów, dzięki modyfikacji ich powierzchni za pomocą specjalnego urządzenia. Zjawisko to nosi nazwę Fotofunkcjonalizacji.

W naszym Centrum posiadamy urządzenie Thera Beam, produkcji japońskiej, w którym pod wpływem promieniowania UV-C następuje modyfikacja powierzchni implantu, pozwalająca na ponad 2-krotne skrócenie czasu wgajania. Dzięki temu zamiast czekać 4-5 miesięcy, już po  około 6-8 tygodniach  można będzie założyć koronę, czyli odbudować ząb.

Korzyści ze stosowania metody modyfikacji powierzchni implantów za pomocą zabiegu Fotofunkcjonalizacji:

  1. Ponad 2- krotne skrócenie czasu wgajania implantu
  2. Zwiększenie siły połączenia implant – kość
  3. Szybsza odbudowa protetyczna
  4. Stabilniejsze połączenie implant – łącznik w krótszym czasie
  5. Niski koszt
  6. Możliwość zastosowania do różnych systemów implantologicznych
  7. W przypadku poddania procesowi Fotofunkcjonalizacji łączników na implantach – uzyskanie bardziej stabilnego połączenia z tkankami miękkimi

Obecnie w Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym dr Krzysztof Awiłło obowiązuje specjalna oferta na zabiegi implantacji z zastosowaniem metody Fotofunkcjonalizacji.

Zapraszamy – tel. 22 816 52 41

Slider1 - copy - copy
Centrum
Stomatologiczno-Implantologiczne
dr Krzysztof Awiłło
Image is not available
Slider1 - copy
Centrum
Stomatologiczno-Implantologiczne
dr Krzysztof Awiłło
Image is not available
previous arrow
next arrow

Opis działania urządzenia Thera Beam produkcji firmy Ushio /Japonia/

W zdecydowanej większości systemów implantologicznych na wyprodukowanych implantach powstaje warstwa tlenku. W takim przypadku integracja implantu z tkanką kostną przebiega w sposób opisywany w tradycyjnym procesie osseointegracji i wynosi od ok 3 do 5-6 miesięcy. Jest to uzależnione m.in. od jakości tkanki kostnej, a konkretnie ilości komórek kostnych oraz obecności odpowiedniego unaczynienia obszaru implantowanego.

Sposobem na przyspieszenie tego procesu jest usunięcie z powierzchni implantu warstwy tlenku, dzięki czemu znacznie szybciej następuje połączenie struktur tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Proces usuwania warstwy tlenkowej odbywa się pod działaniem promieniowania UV-C.

Film o urządzeniu TheraBeam SuperOsseo, produkcji japońskiej firmy Ushio można obejrzeć pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fMrBvyghT7Y

Na załączonej animacji bardzo dobrze widoczna jest różnica bezpośredniego kontaktu krwi z powierzchnią implantu w przypadkach zastosowania systemu Fotofunkcjonalizacji i bez niego. Po zmodyfikowaniu powierzchni implantu krew dosłownie napełza na jego powierzchnię. W ślad za tym pojawiają się naczynia krwionośne, a wtedy już nic nie stoi na przeszkodzie , aby pojawiły się komórki kostne.