Regenaracja – odbudowa kości przy użyciu membrany


Jedną z metod regeneracji kości w przypadku niewystarczającej ilości, jest zastosowanie specjalnej membrany tytanowej (iGen – dystryb. Schmidt dental), która zabezpiecza materiał do regeneracji. Dzięki temu możliwe jest skuteczna, trwała odbudowa tkanki kostnej, a tym samym pewna, długoterminowa stabilizacja implantu. Efekt końcowy, czyli założenie korony zęba na implancie – wkrótce.

Poniżej animacja zabiegu oraz przykład zastosowania membrany podczas zabiegu
Centrum Stomatologiczno-Implantologicznym dr Krzysztof Awiłło.

 

1.  Cienka kość szczęki w miejscu brakującego zęba

1.  Cienka kość szczęki w miejscu brakującego zęba

 

iGen w CSI DR KRZYSZTOF AWIŁŁO

2. Widok braku kości w płaszczyźnie osiowej

 

3. Planowanie implantacji - implant wystaje poza kość

3. Planowanie implantacji – implant wystaje poza kość

 

4. Widok planowanego implantu w płaszczyźnie osiowej

4. Widok planowanego implantu w płaszczyźnie osiowej

 

5. 5 miesięcy po regeneracji z jednoczesną implantacją, widoczna odbudowa tkanki kostnej, widoczny przekrój membrany tytanowej.

5. 5 miesięcy po regeneracji z jednoczesną implantacją, widoczna odbudowa tkanki kostnej, widoczny przekrój membrany tytanowej.

 

6. Stan po regeneracji - płaszczyzna osiowa

6. Stan po regeneracji – płaszczyzna osiowa