Całkowity brak zębów

5. Całkowity brak zębów, dobra wysokość kości

Kiedy w szczęce nie ma ani jednego zęba, a warunki kostne są odpowiednie – można założyć 6 -8 implantów i na ich bazie wykonać 12 koron.

Możliwości uzupełnień

5B. Całkowity brak zębów, dobra wysokość kości

Najbardziej korzystnym z punktu widzenia funkcji i estetyki jest wykonanie 4 mostów po 3 korony, opartych na 8 implantach.