Nisko schodzące zatoki obustronnie, całkowity brak zębów

6. Nisko schodzące zatoki obustronnie, dość niska kość z przodu, całkowity brak zębów

U pacjentów z bezzębiem i zanikiem kości stabilne uzupełnienie protetyczne jest często dużym wyzwaniem. W takich sytuacjach można założyć 4 implanty i po wgojeniu zamocować na nich specjalne zatrzaski, które stabilizowałyby protezę ruchomą.

Możliwości uzupełnień

6B. Nisko schodzące zatoki obustronnie, dość niska kość z przodu, całkowity brak zębów

Drugim rozwiązaniem jest założenie również 4 implantów, specjalnie rozmieszczonych, na których można założyć tzw. protezo-most – uzupełnienie przykręcane do implantów. Technika taka nosi nazwę All-on-4. Pacjent nosi je stale, nie może go zdjąć. Jest to optymalne rozwiązanie w przypadkach, kiedy zaniki kostne są duże.