Bezzębie – niska kość na całym przebiegu

6. Bezzębie – niska kość na całym przebiegu

Mamy tu 2 rozwiązania, podobnie jak w szczęce górnej. Pierwszy z nich to również rozwiązanie All-on-4.

Możliwości uzupełnień

6B. Bezzębie – niska kość na całym przebiegu

Drugi to założenie 2 implantów i wykonanie protezy na zatrzaskach, tzw. lokatorach.
Ze względu na lepszą jakość kości w żuchwie / większa gęstość / w takich rozwiązaniach wystarczające jest założenie tylko 2 implantów,
aby uzyskać dobrą stabilizację protezy.