Bezzębie – ubytki kostne w odcinkach bocznych

5. Bezzębie, ubytki kostne w odcinkach bocznych

W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie techniki All-on-4.

Możliwości uzupełnień

5B. Bezzębie, ubytki kostne w odcinkach bocznych

Polega ona na założeniu 4 implantów, w pozycjach i kierunku jak na obrazku. Dzięki kątowemu ustawieniu implantów bocznych omija się ujście nerwu, a można maksymalnie daleko umieścić korony.