Przykłady

Żuchwa – Bezzębie – ubytki kostne w odcinkach bocznych

Fot.1: Bardzo duży ubytek kości żuchwy

Fot.1: Bardzo duży ubytek kości żuchwy

Fot.3: Most przykręcany wykonany w systemie All-on-4

Fot.3: Most przykręcany wykonany w systemie All-on-4

Fot.2: Założone 4 implanty w systemie All-on-4

Fot.2: Założone 4 implanty w systemie All-on-4

Fot. 4: Most przykręcany do implantów. RTG - pantomogram, widoczne implanty i tytanowa konstrukcja mostu

Fot. 4: Most przykręcany do implantów. RTG – pantomogram, widoczne implanty i tytanowa konstrukcja mostu