Przykłady

Żuchwa – Brak 1 zęba

Fot. 1 Brak pierwszego trzonowca w żuchwie po str lewej.

Fot. 1: Brak pierwszego trzonowca w żuchwie po stronie lewej.

Fot. 3 Założony na implancie indywidualny łącznik hybrydowy

Fot. 3: Założony na implancie indywidualny łącznik hybrydowy.

Fot. 5: Rtg kontrolne po 3 latach.

Fot. 5: Rtg kontrolne po 3 latach.

Fot. 2 Rtg wgojonego implantu

Fot. 2: Rtg wgojonego implantu.

Fot. 4: Korona pełnoceramiczna na implancie .

Fot. 4: Korona pełnoceramiczna na implancie .

Fot. 6: Korona na implancie po 4 latach.

Fot. 6: Korona na implancie po 4 latach.