Brak zębów w odcinku bocznym

3. Brak zębów w odcinku bocznym, zanik kości

W takiej sytuacji należy bezwzględnie ocenić przebieg kanału nerwu zębodołowego dolnego, który biegnie od gałęzi żuchwy, aż do okolicy drugiego przedtrzonowca, czyli tzw. piątki, gdzie wychodzi z otworu kostnego. Miejsce to nazywane jest otworem bródkowym. Często od tego otworu w kierunku do przodu odchodzą w kości gałązki nerwowe, co należy również uwzględniać przy planowaniu implantacji. Mając na uwadze opisywany nerw należy pamiętać, że miejsce na założenie implantów to odległość od górnego brzegu kostnego żuchwy do kanału nerwu, od którego należy odliczyć jeszcze ok. 1 mm strefy bezpieczeństwa.

Możliwości uzupełnień

3B. Brak zębów w odcinku bocznym, zanik kości

Jeśli taka odległość jest zbyt mała – przed zabiegiem należy wykonać regenerację tego miejsca. Wykonuje się ją za pomocą tzw. biomateriałów.