Przykłady

Żuchwa – Brak zębów w odcinku bocznym, zanik kości

Fot.1: Brak kości żuchwy po stronie lewej

Fot.1: Brak kości żuchwy po stronie lewej

Fot.3: Stan po przeszczepie kostnym, poprawa poziomu kości

Fot.3: Stan po przeszczepie kostnym, poprawa poziomu kości

Fot. 5: Łączniki, założone po wgojeniu implantów

Fot. 5: Łączniki, założone po wgojeniu implantów

Fot.2: Widok w jamie ustnej

Fot.2: Widok w jamie ustnej

Fot.4: Implant beleczkowy Zimmer Trabecular przed wszczepieniem

Fot.4: Implant beleczkowy Zimmer Trabecular przed wszczepieniem

Fot.6: Gotowa korona na implantach

Fot.6: Gotowa korona na implantach